Lions HolstebroForsideKlubbenAktiviteterDonationerKontakt osArkiv 
  Prismodtagere 1993-2017   Holstebro Prisen 2007   Holstebro Prisen 2008   Holstebro Prisen 2009   Holstebro Prisen 2010   Holstebro Prisen 2011   Holstebro Prisen 2012   Holstebro Prisen 2013   Holstebro Prisen 2014   Holstebro Prisen 2015   Holstebro Prisen 2016   
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Lions Julelotteri 2020
Trækningslister

>> Læs mereO % til administration
Lions klubber har 2 pengekasser

>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave
  • Lions Holstebro støtter jævnlig lokale aktiviteter:

 

  • Følg vores lokale donationer på facebook - lions holstebro

 

  • Hvis du mener at du kender en eller flere der har behov for støtte inden for humanitær/social hjælp, så bedes du rette en skriftlig henvendelse til Lions Club Holstebro, enten ved kontakt til bestyrelsen i Lions Club Holstebro, eller ved at sende en mail til: holstebro@lions.dk

Esben Brødbæk

Mosebyvej 25, Mejrup
7500 Holstebro

Tlf.97 42 21 90 - e-mail: bladbjerg@mail.dk 

 

Desuden støtter vi disse projekter:

Orkester Norden
Hvert år får en række unge nordiske kunstnere chancen for i en kort periode at spille symfonikoncerter under en berømt dirigents ledelse. Får man således en henvendelse fra en lokal udøvende kunstner, bør klubben overveje at yde et tilskud til dennes rejse, og ophold. Som regel er det ret beskedne beløb, der søges om. Bestyrelser for permanente institutioner og fonde
Alle de nævnte hører alene under Lions Danmark, men har egne formål, samt egne love og vedtægter. Man kan læse mere detaljeret herom på Lions Office under Faggrupper, hvorfor der her kun gives en meget kort beskrivelse.

Grønlandsfonden
Gennem mange år har danske lions støttet større og mindre projekter på Grønland. Fondens bestyrelse administrerer de tilskud, der kommer fra de syddanske klubber og udvælger de relevante projekter efter indstilling.
Hovedformålet er at støtte grønlændere i Grønland.

Katastrofe- og Hjælpefonden
Har til formål at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Fonden har stor støtte blandt danske lionsklubber, og man kan støtte på flere måder. Den oprindelige idé var, at klubberne kunne tegne sig for altid at have et bestemt beløb stående i fonden. Når fonden så anvendte nogle af midlerne, blev man opkrævet sin procentvise andel. Mange klubber vælger stadig denne løsning. Nu kan man også støtte med et fast årligt beløb eller yde engangs tilskud efter evne

Lions Kollegiet
er et bo-, aktivtitets- og rehabiliteringscenter for yngre fysisk handicappede, herunder senhjerneskadede, i alderen 18 - 45 år. Driften betales her helt af det offentlige, men bestyrelsen administrerer også Lions Kollegiets Aktivitetskonto, der er en mindre gavefond, som bruges til at forsøde opholdet lidt for beboerne ved særlige lejligheder. Mange klubber yder små og store tilskud til dette formål.

Lions Pris
har til formål at yde støtte til enkeltpersoner, institutioner og lignende for at bidrage til fremme af forskning og udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. De sidste år har prisen ligget på omkring 500.000 kr. For at bestyrelsen hvert år kan yde en så markant støtte efter indstilling fra klubberne, er det næsten nødvendigt at alle klubber bidrager hertil med beløb i størrelsesorden af 2.000 - 3.000 kr.

Lions Quest Danmark
er som en selvejende institution under Lions Danmark selvfinansierende, idet udgifterne dækkes af prisen på undervisningsmaterialet og kurserne. Hvis en klub vælger at deltage i kampen mod misbrug blandt unge i lokalområdet, er Lions Quest lige sagen. Kontakten oprettes gennem distriktets faggruppe.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark